Zakaj je zdravje na delovnem mestu izjemno pomembno + 7 načinov za izboljšanje le-tega

V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju iskalci zaposlitve na delovnem mestu iščejo več kot samo plačo. Njihova pričakovanja so se pri odločanju o zaposlitvi preusmerila v smeri zavezanosti podjetja ter dobremu počutju in zdravju zaposlenih. Na srečo gresta poslovni uspeh in dobro počutje zaposlenih z roko v roki. Medtem ko zaposleni pridobijo vrednost, srečo in zdravje od podjetij, ki dajejo prednost njihovemu dobremu počutju, imajo tudi delodajalci številne koristi. V prispevku pogledamo, kaj pomeni dobro zdravje zaposlenih in zdravje na delovnem mestu ter in nekaj metod za izboljšanje le-tega. Preberite tudi ostale prispevke s področja vašega zdravja.

Kaj je zdravje zaposlenih oz. zdravje na delovnem mestu?

Zdravje zaposlenih se nanaša na splošno dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu, ki zajema fizično, duševno, čustveno, finančno, socialno, poklicno, intelektualno in okoljsko zdravje. Vključuje zagotavljanje programov in storitev za spodbujanje zdravega in varnega delovnega okolja, preprečevanje bolezni in poškodb ter podporo zaposlenim pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja.

Zdravje na delovnem mestu običajno vključuje zdravstvene ocene, preglede in pobude za dobro počutje, kot so fitnes programi, obvladovanje stresa, prehransko svetovanje in finančno načrtovanje. Vlaganje v zdravje zaposlenih lahko koristi tako posameznikom kot organizaciji, kar ima za posledico srečnejše, bolj zdrave in uspešnejše delovne kolektive. Zdravje pri delu v Sloveniji določa in opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (1), ki določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

zdravje-na-delovnem-mestu-uvodna

Prednosti vlaganja v zdravje zaposlenih

Zdrava delovna sila je ključnega pomena za uspeh vsake organizacije. Delodajalci, ki dajejo prednost zdravju in dobremu počutju svojih zaposlenih, izkazujejo zavezanost svojemu osebju in imajo od tega številne koristi.

Pritegnejo vrhunske talente: Sodobna delovna sila išče delodajalce, ki ponujajo več kot le plačilo. Celovite koristi za zdravje na delovnem mestu in razdelan program dobrega počutja razlikujejo podjetje od njegovih konkurentov in pritegnejo nadarjene delavce.

Zadržijo zaposlene: Podjetja, ki dajejo prednost dobremu počutju zaposlenih, lahko znižajo fluktuacijo z ustvarjanjem pozitivne delovne kulture, ki ceni in podpira svoje zaposlene.

Povečajo predanost zaposlenih: Če so zaposleni zdravi in jih delodajalec podpira, je večja verjetnost, da bodo motivirani in predani svojemu delu.

Povečajo produktivnost: Stres in slabo zdravje lahko vplivata na uspešnost. Delodajalci lahko pomagajo zaposlenim optimizirati njihovo fizično in duševno zdravje z vlaganjem v pobude za zdravje na delovnem mestu in dobro počutje, kar ima za posledico visoko delujočo in produktivno delovno silo.

Dvignejo moralo: Ko se zaposleni počutijo cenjene in podprte, je večja verjetnost, da bodo imeli pozitiven odnos do svojega dela in podjetja, kar ima za posledico izboljšano moralo.

Izboljšajo podobo blagovne znamke: Delodajalci, ki dajejo prednost zdravju in dobremu počutju, gradijo pozitiven ugled blagovne znamke z izkazovanjem družbene odgovornosti svojim zaposlenim ter privabljanjem strank in iskalcev zaposlitve.

Zmanjšajo odsotnost z dela: Delodajalci s pomočjo vlaganja v zdravje zaposlenih zmanjšajo verjetnost bolezni na delovnem mestu. Posledica tega je manj bolniških dni in maksimalna produktivnost delovne sile.

Navdihnejo vedenjske spremembe: Programi dobrega počutja zaposlenim nudijo neposredno izkušnjo številnih prednosti, ki jih prinaša zdrav življenjski slog. Nekateri programi celo ponujajo spodbude za krepitev pomena vlaganja v njihovo zdravje. Zaposleni bodo verjetno sprejeli navade, ki izboljšajo njihovo počutje, če jih delodajalci pri tem podpirajo.

7 načinov za izboljšanje zdravja zaposlenih

Krepitev zdravja zaposlenih vključuje obravnavo vseh razsežnosti dobrega počutja. Delodajalci lahko na različne načine spodbujajo zdravje na delovnem mestu.

Omogočijo telesno dejavnost

Telesna neaktivnost lahko povzroči kronične bolezni, ki jih je mogoče preprečiti, kot so bolezni srca, debelost, sladkorna bolezen in visok krvni tlak, hkrati pa poveča stroške zdravstvene oskrbe za organizacije. Delodajalci lahko spodbujajo telesno dejavnost tako, da ponujajo fitnes tečaje na kraju samem ali na zahtevo, organizirajo skupinske vadbe, ustvarjajo športne ekipe na delovnem mestu, zagotavljajo članstvo v telovadnici ali fitnes sledilnike in spodbujajo zaposlene, da si čez dan vzamejo aktivne odmore.

7-načinov-za-izboljšanje-zdravja-zaposlenih

Se potrudijo za zdravo prehranjevanje

Zdrava prehrana je lahko zastrašujoča za zaposlene, ki ne vedo, kje začeti. Izobraževanje o prehrani jim omogoča, da se bolj informirano odločajo o tem, s čim bodo napolnili svoj krožnik. Izločitev krofov in pice iz proračuna za pisarniško hrano in njihova zamenjava z zdravimi alternativami poenostavlja odločanje za zaposlene in zagotavlja, da so napolnjeni s pravo hrano, da bodo delovali po najboljših močeh.

Spodbujajo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem

Kadar delo dosledno prevlada nad osebnimi odgovornostmi in zavezami, je večja verjetnost, da bodo zaposleni doživeli stres in izgorelost. Delodajalci lahko spodbujajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem z uvedbo prožnega dela, prijazne politike odsotnosti in vzpostavitev jasnih smernic za komunikacijo po delu.

Finančno izobražujejo

Finančna nestabilnost lahko povzroči stres in tesnobo. Delodajalci, ki zagotavljajo izobraževanje o finančnem opismenjevanju in upravljanju denarja, svojim zaposlenim vlivajo zaupanje, da lahko sprejemajo bolj informirane finančne odločitve. Ponudba pokojninskih načrtov, načrtov varčevanja v sili in prilagodljivih računov porabe lahko prav tako pomaga zaposlenim pri doseganju finančne stabilnosti.

Upoštevajo okoljske dejavnike

Prijaznost do okolja gre z roko v roki z dobrim počutjem zaposlenih. Uvedba dela na daljavo na primer spodbuja ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, hkrati pa zmanjšuje ogljični odtis organizacije s skrajšanjem časa vožnje na delo. Drug primer je okrasitev pisarne z zelenjem, saj rastline dokazano krepijo duševno (2) in čustveno zdravje na delovnem mestu ter izboljšujejo kakovost zraka.

7-načinov-za-izboljšanje-zdravja-zaposlenih-delo-od-doma

Spodbujajo zdrav način življenja

Organizacije lahko okrepijo zdrave navade tako, da zaposlenim ponudijo zasluge za določeno vedenje, kot je doseg določenega števila korakov vsak teden, zdravo prehranjevanje ali izvajanje meditacije.

Izvajajo celostni program dobrega počutja

Eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje zdravja zaposlenih je uvedba prilagojenega programa celostnega dobrega počutja. To vključuje zbirko pobud, ki obravnavajo vse razsežnosti dobrega počutja. Medtem ko trendi dobrega počutja prihajajo in gredo, ta celovit, stalen in individualiziran pristop vodi v trajno srečo in zdravje delovne sile.

Kako učinkovito obvladati stres na delovnem mestu?

Slabo duševno zdravje na delovnem mestu in stres torej povezujemo z nižjo produktivnostjo, slabimi storitvami za stranke, odsotnostjo z dela, fluktuacijo zaposlenih, zahtevki za invalidnost itd. Če že sami želite obvladati stres v pisarni, lahko storite slednje:

  • V svoji pisarni začnite pogovor o tem, kako lahko ohranite bolj zdravo delovno okolje. Pogovor je eno naših najboljših orodij za samooskrbo – zaradi njega se počutimo bolje, ker pomaga sprostiti napetost – in vaša ekipa bo cenila, da vam ni treba skrbeti, da bi stvari držali v sebi.
  • Ergonomske izboljšave: dajanje orodij zaposlenim za učinkovitost pri delu ter zagotavljanje zdravega in uravnoteženega delovnega okolja zmanjšuje stres in izboljšuje zadovoljstvo pri delu.
  • Organizacije bi morale delavcem dati glas pri odločitvah in ukrepih v zvezi z delovnimi mesti, ki jih opravljajo.
  • Nadlegovanje na delovnem mestu, ustrahovanje in nasilje je treba čim prej preprečiti in preveriti.
  • Organizacije bi morale zagotoviti neobsojajoč način za vlaganje pritožb in dajanje povratnih informacij.
  • Delodajalci lahko organizirajo seminarje in delavnice za obvladovanje stresa, da bi zaposlenim pomagali razumeti stres in razviti osebne tehnike za spopadanje z njim.
Kako-učinkovito-obvladati-stres-na-delovnem-mestu

Kdo je odgovoren za zdravje zaposlenih iz. zdravje na delovnem mestu?

Običajno so odgovorni za zdravje in dobro počutje zaposlenih v svojem podjetju vodje kadrovske službe. Odgovorni so za usklajevanje z izvajalci zdravstvenih storitev, zavarovalnicami in zdravstvenimi klinikami ter za zagotavljanje dostopa zaposlenih do visokokakovostne oskrbe. Druga glavna odgovornost je izbira in izvajanje programov zdravja in dobrega počutja, prilagojenih potrebam zaposlenih. To vključuje raziskovanje in izbiro izvajalcev, ki delujejo na vseh področjih dobrega počutja, kot so telesna dejavnost, prehrana, zmanjševanje stresa in podpora duševnemu zdravju. Prav tako morajo zagotoviti, da so ti programi ustrezno promovirani in dostopni vsem zaposlenim. Na koncu lahko spremljajo sodelovanje zaposlenih in merijo vrednost teh programov skozi čas.

Zdravje na delovnem mestu ne sme biti opcijska izbira!

Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu je torej ključnega pomena za njihovo dobro počutje, produktivnost in dolgoročno uspešnost organizacije. Različni dejavniki, kot so ergonomija delovnega okolja, programi telesne aktivnosti, duševno zdravje in preprečevanje poškodb, igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju zdravega delovnega okolja.

Investiranje v programe promocije zdravja na delovnem mestu ni le naložba v zaposlene, temveč tudi v samo organizacijo. Zaposleni, ki se počutijo podprte pri skrbi za svoje zdravje, so bolj motivirani, manj bolniško odsotni in bolj angažirani pri svojem delu. Posledično to pripomore k izboljšanju produktivnosti, zmanjšanju stroškov ter gradnji pozitivne in trajnostne delovne kulture.

Zato je ključno, da organizacije in podjetja razumejo pomen skrbi za zdravje na delovnem mestu in aktivno vlagajo v programe, ki spodbujajo zdrav način življenja ter ustvarjajo podporno in varno delovno okolje. Le tako lahko gradijo boljše delovne pogoje, ki koristijo tako zaposlenim kot tudi sami organizaciji v celoti.

Povzeto po Wellable